tr Tue, 30 May 2023 10:42:30 CEST Tue, 30 May 2023 10:42:30 CEST 10 Haberler <link></link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Wed, 06-11-2019 13:02 CET</pubDate> <title>Y�netmen Burada Ne Anlatmak �stemi�? Film Okumas� Nas�l Yap�l�r?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yonetmen-burada-ne-anlatmak-istemis-_H219.html Wed, 30-10-2019 00:41 CET Nerede Kalm��t�k? Gen�g�h 2019-2020 Sezonunu A��yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler nerede-kalmistik-_H218.html Wed, 25-09-2019 15:16 CEST 3. Sezon f�khus s�nne dersleri ba�l�yor 2019 - 2020 d�nemi 3. sezon f�khus s�nne dersleri ba�l�yor !!!! E�itimci Yasin hocam�zla yapaca��m�z bu y�l�n ilk dersi bu Cuma ak�am� Saat: 20.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 3-sezon-fikhus-sunne-dersleri-basliyor_H217.html Fri, 12-04-2019 12:15 CEST Dava Bilinci *6 - Hz. Yusuf ve Ac�larla Ba� Etmek. �zg�r �yin ile her ay d�zenli olarak yapt���m�z Dava Bilinci derslerimizin 6.sine bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-6-hz-yusuf-ve-acilarla-bas-etmek-_H215.html Mon, 08-04-2019 12:24 CEST Yetimler Yarar�na Yard�m Kahvalt�s� �lkad�m Derne�i ve Yard�meli Derne�i ile ortakla�a d�zenledi�i Yetim Ailelere Y�nelik Hay�r Kahvalt�s� Esenyurt Belediyesi Nikah Saray�n da ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yetimler-yararina-yardim-kahvaltisi_H214.html Wed, 20-03-2019 13:03 CET Gen�lik At�lyesi *11 - �mmet Bilinci. Gen�g�h bu hafta Gen�lik At�lyesine Yard�meli Derne�i Y�netim Kurulu �yesi Erdo�an Karacakayay� konuk ediyor. Konumuz; �mmet Bilinci.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-11-ummet-bilinci-_H213.html Thu, 14-03-2019 14:55 CET Pazartesi Niyetliyiz. 3 Aylar vesilesiyle oru� tutal�m diyoruz. �ftara bize bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler pazartesi-niyetliyiz-_H212.html Thu, 14-03-2019 14:27 CET Dava Bilinci *5 - Hz. Musa ve Yolculu�u. Dava Bilinci 5. Ders; Hz. Musa ve Yolculu�u.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-5-hz-musa-ve-yolculugu-_H211.html Mon, 11-03-2019 09:13 CET �nfak - Zeynep �ak�l �lkad�m Derne�i Han�mlar Komisyonu olarak d�zenledi�imiz �nfak konulu seminere davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler infak-zeynep-cakil_H210.html Fri, 08-03-2019 11:35 CET Gen�lik At�lyesi *10 - Arkada�l�k Bilinci. Gen�lik At�lyesinin bu haftaki konusu Aile Bilinci. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-10-arkadaslik-bilinci-_H209.html Sun, 24-02-2019 00:57 CET Onlar Gittiler; Mavi Marmara. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler onlar-gittiler-mavi-marmara-_H208.html Thu, 21-02-2019 16:41 CET F�khus s�nne sohbetleri devam ediyor... 2018 - 2019 d�nemi f�khus s�nne dersleri devam ediyor. E�itimci Yasin hocam�zla yapaca��m�z bu y�l�n 5. dersi yar�n ak�am Saat: 20.30da Ilkad�m Derne�inde olacakt�r. T�m dostlar�m�z davetlidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-sohbetleri-devam-ediyor-_H207.html Fri, 15-02-2019 08:29 CET Dava Bilinci *4 - Hz. Nuh ve Gizli Mesaj�. �zg�r �yin ile her ay d�zenli olarak yapt���m�z Dava Bilinci derslerimizin 4.s�ne bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-4-hz-nuh-ve-gizli-mesaji-_H206.html Tue, 05-02-2019 17:34 CET Gen�lik At�lyesi *9 - Aile Bilinci. Gen�lik At�lyesinin bu haftaki konusu Aile Bilinci.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-9-aile-bilinci-_H205.html Wed, 30-01-2019 00:20 CET Gen�lik At�lyesi *8 - Davran�� Bilinci. Gen�lik At�lyesi bu hafta Davran�� Bilinci konusunu ele al�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-8-davranis-bilinci-_H204.html Thu, 24-01-2019 22:00 CET Oku!Nas�? Film - O Geri D�nd�. Oku! Nas�? Film serisi devam ediyor. Bu haftaki filmimiz; O Geri D�nd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler okunasi-film-o-geri-dondu-_H203.html Wed, 16-01-2019 02:39 CET Gen�lik At�lyesi *7 - Ahlak Bilinci Gen�lik At�lyemiz t�m h�z�yla devam ediyor. Bu haftaki konumuz Ahlak Bilinci. Konu�mac�m�z Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-7-ahlak-bilinci_H202.html Thu, 10-01-2019 15:55 CET Dava Bilinci *3 - Hz. �brahim ve Adanm��l�k #2. Her ay�n ilk Cumas� �zg�r �yin ile yapt���m�z Dava Bilinci derslerinin 3.s�ne bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-3-hz-ibrahim-ve-adanmislik-2-_H200.html Thu, 03-01-2019 02:12 CET Gen�lik At�lyesi *6 - Dua Bilinci. Gen�lik At�lyelerinin 6.s� ile kar��n�zday�z; Dua Bilinci.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-6-dua-bilinci-_H199.html Thu, 27-12-2018 12:23 CET F�khus s�nne sohbetleri devam ediyor... 2018 - 2019 d�nemi f�khus s�nne dersleri devam ediyor. E�itimci Yasin hocam�zla yapaca��m�z bu y�l�n 4. dersi yar�n ak�am Saat: 20.30da Ilkad�m Derne�inde olacakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-sohbetleri-devam-ediyor-_H198.html Thu, 20-12-2018 17:03 CET Gen�lik At�lyesi *5 - �badet Bilinci. Gen�lik At�lyesinin 5.sinde konumuz �badet Bilinci.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-5-ibadet-bilinci-_H197.html Thu, 13-12-2018 03:13 CET Dava Bilinci *2 - Hz. �brahim ve Miras� #1. Her ay�n ilk Cumas� �zg�r �yin ile yapt���m�z Dava Bilinci derslerinin 2.sine bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-2-hz-ibrahim-ve-mirasi-1-_H196.html Thu, 06-12-2018 16:16 CET Gen�lik At�ylesi *4 - Kimlik Bilinci. 4. Gen�lik At�lyesiyle kar��n�zday�z. Bu haftan�n konusu: Kimlik Bilinci. Konu�mac�: Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atoylesi-4-kimlik-bilinci-_H195.html Sat, 01-12-2018 05:17 CET Oku!Nas�? Film - Truman Show Gen�g�h film okumalar�n� garip bir ba�l�kla ba�lat�yor; Oku!Nas�? Film art�k ne anl�yorsan�z.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler okunasi-film-truman-show_H194.html Wed, 28-11-2018 11:33 CET F�khus s�nne sohbetleri devam ediyor... 2018 - 2019 d�nemi f�khus s�nne dersleri devam ediyor. E�itimci Yasin hocam�zla yapaca��m�z bu y�l�n 3. dersi Cuma ak�am� Saat: 20.30da Ilkad�m Derne�inde olacakt�r. T�m dostlar�m�z davetlidir. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-sohbetleri-devam-ediyor-_H193.html Thu, 22-11-2018 18:05 CET Gen�lik At�lyesi *3 - S�nnet Bilinci Gen�lik At�lyesi t�m h�z�yla devam ediyor. 3. At�lyemizin konusu S�nnet Bilinci. Bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-3-sunnet-bilinci_H191.html Thu, 15-11-2018 18:25 CET Dava Bilinci *1 - Hz. S�leyman ve Duas� �zg�r �yin ile Dava Bilinci Derslerinin ilkini yap�yoruz. Konumuz; Hz. S�leyman ve Duas�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dava-bilinci-1-hz-suleyman-ve-duasi_H190.html Thu, 08-11-2018 18:34 CET Gen�lik At�lyesi *2 - Kuran Bilinci Gen�lik At�lyelerinin 2.sini Yar�n Yap�yoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-2-kuran-bilinci_H189.html Fri, 02-11-2018 09:04 CET Bilgemiz Aliya �zzetbegovi� - Belgesel G�sterimi. �slam aleminin Bilge Kral� Bosna Hersekin direnen adam� yak�n d�nem d�nya tarihine damga vuran �ahsiyet Aliya �zzetbegovi�in hayat�n� ve m�cadelesini anlatan Bilgemiz Aliya �zzetbegovi� belgeselinin g�sterimini yap�yoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bilgemiz-aliya-izzetbegovic-belgesel-gosterimi-_H188.html Fri, 26-10-2018 04:01 CEST Gen�g�h Hal�saha Ma�lar� Ba�l�yor. Her ay�n son Cuma g�n� yapaca��m�z Hal�saha Ma�lar�n�n ilkini ger�ekle�tiriyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler gencgh-halisaha-maclari-basliyor-_H187.html Wed, 17-10-2018 13:43 CEST Gen�lik At�lyesi Ba�l�yor. Gen�lik At�lyesi ilk dersiyle kar��n�zda; Allah Bilinci.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler genclik-atolyesi-basliyor-_H186.html Wed, 10-10-2018 16:44 CEST Gel! Buras� G�zel Gen�g�h 2018-2019 sezonunu a��yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler gel-burasi-guzel_H185.html Wed, 26-09-2018 14:26 CEST F�khus s�nne sohbetleri ba�l�yor 2018 - 2019 d�nemi f�khus s�nne sohbetleri ba�l�yor.E�itimci Yasin Aydo�an hocam�zla yapaca��m�z sohbetlerimiz her ay�n son Cuma ak�am� �lkad�m Derne�inde olacakt�r. �lk sohbetimiz bu hafta Cuma ak�am� Saat: 20.30da ailece davetlisiniz #�lkad�mDerne�i #facebook #twitter #instagram #finkafe #YouTube #Bip #gen� #Esenyurt #haber #e�itim #etkinlik #Cuma Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-sohbetleri-basliyor_H184.html Thu, 13-09-2018 12:07 CEST K�� D�nemi E�itim Program� Cumartesi Dersleri Ba�l�yor!! 2018 - 2019 C�v�lt� �ocuk Kul�b� Cumartesi Dersleri her hafta Cumartesi Saat: 10.30da. Dersler 06 Ekim Cumartesi ba�l�yor. Kay�tlar�m�z devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kis-donemi-egitim-programi_H183.html Mon, 13-08-2018 11:52 CEST Yaz Okulu 2018 8 haftal�k Yaz Okulu maratonumuz Elhamd�lillah kazas�z belas�z sona erdi. S�r�-� lisan ettiysek af ola.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yaz-okulu-2018_H182.html Wed, 16-05-2018 13:01 CEST Teravih Namaz� Derne�imizde Cuma - Cumartesi - Pazar g�nleri Teravih namaz� k�l�nmaktad�r. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler teravih-namazi_H181.html Mon, 14-05-2018 13:15 CEST Mukabele Derne�imizde Han�mlara y�nelik hafta i�i her g�n Saat: 13.30da Mukabele okunmaktad�r. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler mukabele_H180.html Wed, 25-04-2018 12:32 CEST F�khus-S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 5. Sohbet. f�khus Sunne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku Sohbetleri - 5Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-ayet-ve-hadislerle-islam-hukuku-5-sohbet-_H179.html Thu, 05-04-2018 12:50 CEST F�khus-S�nne sohbetlerinin 4. s�n� ger�ekle�tirdik F�khus-S�nne sohbetlerimizin. Yasin Aydo�an�n sunumuyla ger�ekle�tirdi�imiz sohbetlerimizin 4.s�n� ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-sohbetlerinin-4-sunu-gerceklestirdik_H178.html Fri, 30-03-2018 11:27 CEST F�khus-S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 4. Sohbet. f�khus Sunne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku Sohbetleri - 4 Konu�mac�: E�itimci - Yasin Aydo�an Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-ayet-ve-hadislerle-islam-hukuku-4-sohbet-_H177.html Thu, 29-03-2018 18:55 CEST Do�u Guta Yard�m Kahvalt�s� Suriyenin ba�kenti �amda bulunan Do�u Guta y�llard�r muhasara alt�nda tutuluyordu. A�l�kla m�cadele eden ve rejimin bombard�manlar�nda yaralanan binlerce Do�u Gutal� karde�imiz �dlibe g�� ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dogu-guta-yardim-kahvaltisi_H176.html Wed, 14-03-2018 16:00 CET Do�u Gutaya Yard�m Kahvalt�s� Do�u Gutaya Yard�m Kahvalt�s� Esed rejimi taraf�ndan abluka alt�nda tutulan ve insani krizin gittik�e derinle�ti�i Do�u Guta i�in Yard�meli Derne�i ile ortakla�a d�zenledi�imiz yard�m kahvalt�s�na davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dogu-gutaya-yardim-kahvaltisi_H175.html Wed, 21-02-2018 12:49 CET F�khus-S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 3. Sohbet. f�khus Sunne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku Sohbetleri - 3 Konu�mac�: E�itimci - Yasin Aydo�an Tarih: 23 �ubat Cuma Saat: 20.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-ayet-ve-hadislerle-islam-hukuku-3-sohbet-_H174.html Thu, 01-02-2018 14:20 CET Kitap S�yle�isi Derne�imizde han�mlara y�nelik her ay farkl� bir kitap kritik dersi yap�lmaktad�r. Yap�lan kitap kriti�i derslerinin bu ay ki kitab� Teselliler Kitab� oldu. Kitab�n m�ellifi Sosyolog - Yazar / Yusuf �zkan �zburun hocam�zla kriti�i derne�imizin seminer salonunda ger�ekle�ecektir. T�m Han�mlar davetlidirDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kitap-soylesisi_H173.html Mon, 22-01-2018 15:00 CET 3. Ola�an Kongremizi Ger�ekle�tirdik Derne�imizin 3. Ola�an Kongresini �ye ve G�n�ll�lerimizin kat�l�m� ile ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 3-olagan-kongremizi-gerceklestirdik_H172.html Mon, 15-01-2018 16:10 CET �lkad�m Derne�i 3. Ola�an Kongre Derne�imizin 3. Ola�an Kongresi Gelece�imiz Gen�ler temas�yla a�a��daki g�ndem maddeleri ile bu Pazar g�n� saat: 13.00da Dernek binam�zda ger�ekle�ecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ilkadim-dernegi-3-olagan-kongre_H171.html Mon, 25-12-2017 17:01 CET F�khus-S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 2. Sohbet. F�khus S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 2. Sohbet. Konu�mac�: Yasin Aydo�anDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-ayet-ve-hadislerle-islam-hukuku-2-sohbet-_H170.html Tue, 12-12-2017 14:19 CET Kurana �lk Ad�m Kurana �lk Ad�m Meal Dersleri Bu Haftan�n Konusu: Hud ve Yunus Sureleri Konu�mac�: Bet�l Tufan Her �ar�amba Saat: 13.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kurana-ilk-adim_H169.html Tue, 05-12-2017 11:51 CET Kurana �lk Ad�m Kurana �lk Ad�m Meal Dersleri Bu Haftan�n Konusu: Kasas ve �sra Sureleri Konu�mac�: Bet�l Tufan Her �ar�amba Saat: 13.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kurana-ilk-adim_H168.html Tue, 21-11-2017 14:35 CET F�khus-S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 1. Sohbet. F�khus S�nne Ayet ve Hadislerle �slam Hukuku - 1. Sohbet. Konu�mac�: Yasin Aydo�anDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler fikhus-sunne-ayet-ve-hadislerle-islam-hukuku-1-sohbet-_H167.html Tue, 14-11-2017 15:38 CET Kurana �lk Ad�m Kurana �lk Ad�m Meal Dersleri Bu Haftan�n Konusu: Tur ve M�lk Sureleri Konu�mac�: Bet�l Tufan Her �ar�amba Saat: 13.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kurana-ilk-adim_H166.html Tue, 07-11-2017 12:17 CET Kurana �lk Ad�m Kurana �lk Ad�m Meal Dersleri Bu Haftan�n Konusu: Tur ve M�lk Sureleri Konu�mac�: Bet�l Tufan Her �ar�amba Saat: 13.30da Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kurana-ilk-adim_H165.html Mon, 23-10-2017 12:47 CEST Kurana �lk Ad�m Han�mlar Komisyonumuzun her hafta d�zenli olarak �ar�amba g�nleri yapt��� meal dersleri Bet�l hocam�z�n nezaretinde devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kurana-ilk-adim_H164.html Mon, 23-10-2017 12:43 CEST K�� D�nemi E�itim Program� Cumartesi Dersleri Ba�l�yor!! 2017 - 2018 C�v�lt� �ocuk Kul�b� Cumartesi Dersleri her hafta Cumartesi Saat: 10.30da. Dersler 21 Ekim Cumartesi ba�l�yor. Kay�tlar�m�z devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kis-donemi-egitim-programi_H163.html Fri, 25-08-2017 15:12 CEST Yaz Okulu Kapan�� Program� 8 haftal�k Yaz Okulu maratonumuz Elhamd�lillah kazas�z belas�z sona erdi. S�r�-� lisan ettiysek af ola. Ekim de ba�layacak olan K�� E�itimimize de bekleriz. K�� E�itimimiz haftada bir g�n (Cumartesi) olacakt�r.(Sizi �zleyece�iz.) �yi seyirler :)Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yaz-okulu-kapanis-programi_H162.html Sat, 05-08-2017 11:15 CEST 2017 Yaz Etkinli�i - 5. Hafta Yaz Okulumuzda 5. hafta etkinli�i olarak ��rencilerimizi Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bak�mevi ve Rehabilitasyon Merkezine g�t�rd�k...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-5-hafta_H161.html Sat, 29-07-2017 14:25 CEST 2017 Yaz Etkinli�i - 4. Hafta Yaz Okulumuzda 4. hafta etkinli�i olarak �stanbul Halk Ekmek Fabrikas� ve 15 Temmuz �ehitli�ini ziyarete gittik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-4-hafta_H160.html Sat, 29-07-2017 13:41 CEST 2017 Yaz Etkinli�i - 3. Hafta Yaz Okulumuzda 3. Hafta etkinli�i olarak; erkek �ocuklar� hal� saha ma��na gittiler. K�z �ocuklar�m�z da mutfak al��t�rma etkinli�i d�zenlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-3-hafta_H159.html Sat, 29-07-2017 13:28 CEST 2017 Yaz Etkinli�i - 2. Hafta Yaz Okulumuzda 2. hafta etkinli�i olarak ��rencilerimizi Pa�aeli Do�a Park�na G�t�rd�k.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-2-hafta_H158.html Sat, 29-07-2017 13:16 CEST 2017 Yaz Etkinli�i - 1. Hafta Yaz Okulumuzda 1. hafta etkinli�i olarak Recep Tayyip Erdo�an Spor Kompleksinde ger�ekle�tirdikDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-1-hafta_H157.html Wed, 14-06-2017 10:35 CEST 2017 Yaz Etkinli�i Ba�l�yor... 8 Haftal�k yaz okulu kay�tlar�m�z ba�lad�. 7-14 ya� aras�nda Erkek ve K�z ��rencilerine y�nelik Yaz Okulumuz 3 Temmuz Pazartesi ba�l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2017-yaz-etkinligi-basliyor-_H156.html Sat, 27-05-2017 17:28 CEST Teravih Namaz� Derne�imizde erkeklere ramazan boyunca teravih namaz� k�l�nacakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler teravih-namazi_H155.html Sat, 27-05-2017 17:25 CEST Mukabele Han�mlara y�nelik Ramazan Mukabelesi ba�lad�...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler mukabele_H154.html Wed, 10-05-2017 17:28 CEST Karde�li�imiz Yery�z�ne Yay�ls�n - Kahvalt� Program� Karde�li�imiz Yery�z�ne Yay�ls�n - Kahvalt� Program� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kardesligimiz-yeryuzune-yayilsin-kahvalti-programi_H153.html Mon, 17-04-2017 14:01 CEST Karde�li�imiz Yery�z�ne Yay�ls�n Yard�meli Derne�i ile Yetimler yarar�na d�zenledi�imiz Kahvalt� program�na davetlisiniz. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kardesligimiz-yeryuzune-yayilsin_H152.html Wed, 12-04-2017 12:55 CEST �yilik El�ileri �yilik de Bulu�tular Esenyurtta yetim ve muhta� aileleri Esenyurt Yard�meli Derne�i temsilcili�i ve Iyilik Elicisi olarak ziyaret ettik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler iyilik-elcileri-iyilik-de-bulustular_H151.html Wed, 05-04-2017 12:18 CEST 17. Bulu�ma - Uhuvvet ve Muavenet 17. Kuran Halkalar� Bulu�mas� E�itimci - Yasin hocam�z�n sunumuyla bu hafta Cuma ak�am� 8.30da Uhuvvet ve Muavenet (�slam Karde�li�i Hukuku) konusuyla ger�ekle�ecektir; s�cak bir ortam� ve �ay� olan muhabbetimize bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 17-bulusma-uhuvvet-ve-muavenet_H150.html Tue, 28-02-2017 17:28 CET 16. Bulu�ma - 24 Saat Ahl�k So�uk hava �artlar� nedeniyle ertelemek durumunda kald���m�z 16. Kuran Halkalar� Bulu�mas�n� bu hafta E�itimci - Yasin hocam�z�n sunumuyla ger�ekle�tirece�iz. Sohbetimiz 3 Mart Cuma g�n� ak�am 8.30da ger�ekle�ecektir. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 16-bulusma-24-saat-ahlk_H149.html Thu, 09-02-2017 15:55 CET E - Mesele Ara� De�il Nereye Gitti�i. Mesele Ara� De�il Nereye Gitti�i - Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-mesele-arac-degil-nereye-gittigi-_H148.html Wed, 01-02-2017 17:37 CET 15. Bulu�ma - Daima Tebli� Ve Davet 15. Kuran Halkalar� Bulu�mas� E�itimci - Yasin hocam�z�n sunumuyla bu hafta Cuma ak�am� 8.30da; s�cak bir ortam� ve �ay� olan muhabbetimize bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 15-bulusma-daima-teblig-ve-davet_H147.html Tue, 24-01-2017 16:27 CET E - Karde� Deriz Kankaya Karde� Deriz Kankaya - Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-kardes-deriz-kankaya_H146.html Sat, 21-01-2017 14:44 CET Video - Terketmek Ne Kadar Kolay. Sizleri bu haftaki sohbetimizin g�r�nt�leriyle ba� ba�a b�rak�yoruz. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler video-terketmek-ne-kadar-kolay-_H145.html Fri, 20-01-2017 12:49 CET E - Terketmek Ne Kadar Kolay. Terketmek Ne Kadar Kolay - Ali Osman KuburDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-terketmek-ne-kadar-kolay-_H143.html Thu, 12-01-2017 15:15 CET E - N�b�vvet P�nar�ndan Adalet Dersleri. N�b�vvet P�nar�ndan Adalet Dersleri - Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-nubuvvet-pinarindan-adalet-dersleri-_H142.html Fri, 23-12-2016 16:30 CET E - Bana G�ven Hac� Bizde Yanl�� Olmaz. Bana G�ven Hac� Bizde Yanl�� Olmaz - O�uzhan Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-bana-guven-haci-bizde-yanlis-olmaz-_H140.html Fri, 16-12-2016 13:32 CET E - M�minler Ancak Karde�tir. M�minler Ancak Karde�tir. O�uzhan Kubur Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-muminler-ancak-kardestir-_H139.html Wed, 07-12-2016 17:48 CET E - Televizyon �ld�ren Muhabbet. Televizyon �ld�ren Muhabbet. / O�uzhan Kuur - Ali Osman KuburDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-televizyon-olduren-muhabbet-_H136.html Fri, 02-12-2016 09:30 CET 14. Bulu�ma - �al��malarda �lkeler Ve Prensipler Bu ay ki Kuran Halkalar� Bulu�mas� E�itimci Yasin hocam�z�n hitab�yla bu ak�am saat: 20.30da T�m Kuran dostlar� davetlidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 14-bulusma-calismalarda-ilkeler-ve-prensipler_H135.html Wed, 09-11-2016 15:44 CET E - S�z� G�zel S�ylemek. S�z� G�zel S�ylemek Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-sozu-guzel-soylemek-_H134.html Thu, 03-11-2016 15:18 CET E - 24 Saat Ahl�k 24 Saat Ahl�k - Yasin Aydo�anDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-24-saat-ahlk_H133.html Wed, 26-10-2016 19:21 CEST E - Pop�list Kimlik ve �ahsiyeti �n�aa Pop�list Kimlik ve �ahsiyeti �n�aa. Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-populist-kimlik-ve-sahsiyeti-insaa_H132.html Thu, 20-10-2016 19:08 CEST E - Son Devrin Kutup Y�ld�zlar�. Son Devrin Kutup Y�ld�zlar� - Ali Osman KuburDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-son-devrin-kutup-yildizlari-_H131.html Wed, 19-10-2016 15:56 CEST Ziyaret Esenyurt Halk E�itim Merkezi M�d�r� �brahim Hakk� Damat bey derne�imizi ziyaret etti. Yapm�� olduklar� ziyaretten dolay� �lkad�m Derne�i olarak kendilerine te�ekk�r eder g�revinde ba�ar�lar dileriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ziyaret-_H130.html Tue, 11-10-2016 17:46 CEST E - Vahyin Yeti�tirdi�i Gen�ler. Vahyin Yeti�tirdi�i Gen�ler. / Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-vahyin-yetistirdigi-gencler-_H129.html Tue, 04-10-2016 11:49 CEST E - Gen�li�ini Harcama Enerjini Harca Gen�li�ini Harcama Enerjini Harca - Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-gencligini-harcama-enerjini-harca_H128.html Sat, 01-10-2016 15:05 CEST K�� D�nemi E�itim Program� K�� D�nemi E�itim Program� Kay�tlar�m�z Ba�lam��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kis-donemi-egitim-programi_H127.html Thu, 29-09-2016 12:12 CEST E - Seninle �lk Defa Seninle �lk Defa. / Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-seninle-ilk-defa_H126.html Thu, 22-09-2016 17:59 CEST E - G�z Fark� G�z Fark� / G�zele Bakamak De�il G�zel Bakmak Sevapt�r!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-goz-farki_H125.html Thu, 08-09-2016 13:04 CEST Gen�li�ini Kurban Etme, Kurban� �hya Et! Gen�li�ini Kurban Etme Kurban� �hya Et! M�nir Eren.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler gencligini-kurban-etme-kurbani-ihya-et_H124.html Thu, 08-09-2016 13:04 CEST Hac�m D�nya Sana Da Kalmaz! Hac�m D�nya Sana Da Kalmaz! M�nir Eren ve Ali Osman Kubur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler hacim-dunya-sana-da-kalmaz_H123.html Sat, 03-09-2016 12:05 CEST 2016 Yaz Okulu Nihayete Erdi!! 8 Haftal�k yaz Okulumuzun Elhamd�lillah sonuna geldik. ��rencilerimizin sertifikalar�n� da��tt�k. K�� E�itimimize de bekleriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2016-yaz-okulu-nihayete-erdi-_H122.html Fri, 26-08-2016 15:44 CEST E - Kuran�n G�rmek �stedi�i �nsan. Gen�ler sizi ay�n 26s� ak�am 8.30da Kuran�n G�rmek �stedi�i �nsan konulu sohbetimize bekliyoruz. Gel muhabbet �ok g�zel.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-kuranin-gormek-istedigi-insan-_H121.html Fri, 12-08-2016 14:21 CEST Bir Karde�in Ard�ndan. Sizleri bir trafik kazas� sonucu kaybetti�imiz U�ur Tonka karde�imiz i�in yapaca��m�z duaya �amin� demeye �a��r�yoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bir-kardesin-ardindan-_H120.html Wed, 10-08-2016 17:43 CEST Ba��m�z Sa�olsun... Akabe Gen�lik Esenyurt g�n�ll�lerinden karde�imiz U�ur Tonka ge�irdi�i trafik kazas� sonucu hayat�n� kaybetmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler basimiz-sagolsun-_H119.html Thu, 04-08-2016 15:25 CEST E - M�sl�man Akl�n� Kiraya Vermeyendir! M�stakil Beyinler!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-musluman-aklini-kiraya-vermeyendir_H118.html Wed, 03-08-2016 18:04 CEST E - K�resel D�zen Ve Hollywood. Televizyonu Kapatmay� Unutma!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-kuresel-duzen-ve-hollywood-_H116.html Thu, 28-07-2016 10:46 CEST 2016 Yaz Okulumuz Devam Ediyor 11 Temmuz 2016 Pazartesi Ba�layan 8 Haftal�k Yaz Okulumuz T�m H�z�yla Devam Ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2016-yaz-okulumuz-devam-ediyor_H115.html Wed, 22-06-2016 13:30 CEST Sizin i�in payla��yoruz; Bizi takip edin! Sosyal medya hesaplar�m�zdan bizi takip ederek bir�ok �slami sohbete ve t�m faaliyetlerimizle ilgili duyurulara ula�abilirsiniz. ilkadimdernegi.net facebook.com/ilkadimdernegi.net twitter.com/ilkadimdernegi youtube.com/ilkadimderneginet instagram.com/ilkadimdernegiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler sizin-icin-paylasiyoruz-bizi-takip-edin_H114.html Wed, 08-06-2016 11:52 CEST Bu Tatilde �lkad�mday�z! �kad�m Derne�i C�v�lt� �ocuk kul�b� olarak 2016 D�nemi 7 - 14 ya� K�z ve Erkek �ocuklar�na y�nelik yaz etkinli�imiz 11 Temmuz - 02 Eyl�l tarihleri aras�nda 8 Hafta �eklinde ger�ekle�ecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bu-tatilde-ilkadimdayiz_H113.html Mon, 06-06-2016 10:48 CEST Ramazanda �lkad�mday�z Bizleri bir Ramazan ay�na daha kavu�turan Rabbimize ��k�rler olsun. Bu Ramazan ay� boyunca derne�imizde erkeklere y�nelik teravih namaz� eda edilecektir ayr�ca herg�n saat: 14.00da han�mlara y�nelik mukabelemizde ba�lam��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ramazanda-ilkadimdayiz_H112.html Sat, 04-06-2016 15:45 CEST Esenyurt�tan Suriye�ye �lk �ftar Bizden �Esenyurt�tan Suriye�ye �lk �ftar Bizden� kampanyas�n� ger�ekle�tirdik. Nisan��n ba��nda duyurdu�umuz kampanya kapsam�nda yard�m severlerin katk�lar�yla 70.000 TL de�erinde 1400 yard�m kolisi s�n�rdaki kamplarda ya�amlar�n� s�rd�rmeye �al��an m�lteci karde�lerimize g�nderildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler esenyurttan-suriyeye-ilk-iftar-bizden_H111.html Tue, 31-05-2016 11:08 CEST 13. Kuran Halkalar� Bulu�mas� - Yasin Aydo�an 13. Kuran Halkalar� Bulu�mas� Yasin Aydo�an hocam�z�n sunumu Enam suresi 151 - 165. ayetleri konusuyla bu hafta Cuma ak�am� saat: 20.30da sizlerle b�t�n Kuran dostlar� davetlidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 13-kuran-halkalari-bulusmasi-yasin-aydogan_H110.html Thu, 19-05-2016 14:24 CEST E - Pop�ler K�lt�r ve Apa�iler Pop�ler K�lt�r ve Apa�iler. Ali Osman Kubur. 21 May�s #Cuma Ak�am 8.30da.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-populer-kultur-ve-apaciler_H109.html Tue, 17-05-2016 18:03 CEST Rehber Peygamber Hz Muhammed (s) - �mza G�n� Rehber Peygamber Hz. Muhammed (sav) ad�yla okuyucularla bulu�an kitab�n imza g�n�ne sizleri de bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler rehber-peygamber-hz-muhammed-s-imza-gunu_H108.html Thu, 12-05-2016 22:58 CEST E - Ba��ml� Olma, Ba�l� Ol! Ba��ml� Olma Ba�l� Ol! - Ali Osman Kubur. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-bagimli-olma-bagli-ol_H107.html Tue, 10-05-2016 14:19 CEST Evim Evindir Diyen; Erkam Bin Ebil Erkam 16. �rnek Nesil Konferans� E�itimci - Halil Kara hocam�z�n sunumu ve Evim Evindir Diyen; Erkam Bin Ebil Erkam konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da. Asr-� saadet iklimini beraber ya�amaya ne dersiniz?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler evim-evindir-diyen-erkam-bin-ebil-erkam_H106.html Thu, 28-04-2016 16:43 CEST E - S�t Kuzusu Musun? S�t Kuzusu Musun? 29 Nisan Cuma 2016 Ak�am 8.30da.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-sut-kuzusu-musun-_H105.html Thu, 21-04-2016 18:41 CEST E - Bi Format At. Bi Format At. Konunun atla bi alakas� yok.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-bi-format-at-_H104.html Thu, 21-04-2016 10:47 CEST Elmal�l� Muhammed Hamdi Yaz�r Elmal�l� Muhammed Hamdi Yaz�r - Hayat� ve Tefsir �al��mas�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler elmalili-muhammed-hamdi-yazir_H103.html Wed, 06-04-2016 14:16 CEST Tefsir Usul� - Kuran�n Anlam�yla Bulu�mak 7. Tefsir Usul� dersimiz Hasan Haf�zo�lunun sunumu Kuran�n Anlam�yla Bulu�mak konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� saat: 20.30da davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-kuranin-anlamiyla-bulusmak_H101.html Wed, 30-03-2016 16:37 CEST Hasbihal Esenyurttaki Kuran Halkalar� olarak bu Cuma ak�am� bulu�up HASB�HAL edece�iz sende kat�lmak ister misin?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler hasbihal_H100.html Fri, 25-03-2016 16:40 CET E - Haram Yakar Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-haram-yakar_H99.html Wed, 23-03-2016 12:15 CET Kud�s Fatihi - Selahaddin Eyyubi Derne�imizde bu hafta Cumartesi saat: 8.30da Ali G�ler Kud�s Fatihi - Selahaddin Eyyubiyi anlat�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi-_H98.html Mon, 14-03-2016 11:44 CET Sevgi En K�rl� Yat�r�m Sosyolog - �brahim Zeyd Ger�ik Sevgi En K�rl� Yat�r�m konusuyla bu hafta Cuma ak�am� Saat: 8de Esenyurt Nikah Saray�nda sizlerle. Ailece davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler sevgi-en-krli-yatirim_H96.html Tue, 08-03-2016 14:19 CET Efendimizin Havarisi - Z�beyr Bin Avvam 14. �rnek Nesil Konferans� E�itimci - Halil Kara hocam�z�n sunumu ve Efendimizin Havarisi - Z�beyr Bin Avvam konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da. Asr-� saadet iklimini beraber ya�amaya ne dersiniz?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler efendimizin-havarisi-zubeyr-bin-avvam_H95.html Thu, 03-03-2016 17:14 CET K - Ben Size S�ylememi� Miydim? Ben Size S�ylememi� Miydim? / 5 Mart Cumartesi ��leden sonra 2de.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler k-ben-size-soylememis-miydim-_H94.html Wed, 02-03-2016 12:58 CET E - Beyaz Giyen Adamlar Beyaz Giyen Adamlar / 4 Mart Cuma Ak�am 8.30da.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-beyaz-giyen-adamlar_H93.html Wed, 02-03-2016 10:12 CET Tefsir Usul� - Kuran�n Maddi Unsurlar� 6. Tefsir Usul� dersimiz Hasan Haf�zo�lunun sunumu Kuran�n Maddi Unsurlar� konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� saat: 20.30da davetlisiniz. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-kuranin-maddi-unsurlari_H92.html Thu, 25-02-2016 14:50 CET E - Uyuma, Uyan, Uyand�r! Uyuma Uyan Uyand�r! / Ali Osman Kubur / 26 �ubat Cuma Ak�am 8.30da. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-uyuma-uyan-uyandir_H91.html Wed, 24-02-2016 20:25 CET K - Yalanc�n�n Mumu Yats�ya Kadar Yanar. Gen� Kuran Halkalar� - K�zlar. Yats�ya Kadar Yanan Mum!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler k-yalancinin-mumu-yatsiya-kadar-yanar-_H90.html Sun, 21-02-2016 18:56 CET �lminden Dolay� Tebrik Edilen - Ubey Bin Kaab E�itimci Halil Kara hocam�zla her ay d�zenledi�imiz �rnek Nesil derslerimizin 13.s�n� ger�ekle�tik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ilminden-dolayi-tebrik-edilen-ubey-bin-kaab_H89.html Wed, 17-02-2016 16:39 CET E - Kimse G�rmek �stemeyenler Kadar K�r De�ildir Bir klasik; Gen� Kuran Halkas� efsanesi 130. b�l�m�yle Cuma g�n� Akabe Gen�lik Esenyurtta.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-kimse-gormek-istemeyenler-kadar-kor-degildir_H87.html Wed, 17-02-2016 10:56 CET �lminden Dolay� Tebrik Edilen - Ubey Bin Kaab 13. �rnek Nesil Konferans� E�itimci - Halil Kara hocam�z�n sunumu ve �lminden Dolay� Tebrik Edilen - Ubey Bin Kaab konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da; asr-� saadet iklimini beraber ya�amaya ne dersiniz?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ilminden-dolayi-tebrik-edilen-ubey-bin-kaab_H86.html Thu, 11-02-2016 17:22 CET Tefsir Usul� - Kuran Nedir Ne De�ildir? 5. Tefsir Usul� dersimiz Hasan Haf�zo�lunun sunumu Kuran Nedir Ne De�ildir? konusuyla bu hafta Cumartesi ak�am� saat: 20.30da davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-kuran-nedir-ne-degildir-_H85.html Tue, 09-02-2016 19:02 CET E - Siyah Pelerinli Adam Bir klasik; Gen� Kuran Halkas� efsanesi 129. b�l�m�yle Cuma g�n� Akabe Gen�lik Esenyurtta.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler e-siyah-pelerinli-adam_H84.html Tue, 09-02-2016 18:57 CET Kitap Okuma Kamp� - �ubat 16 Geleneksel olarak d�zenledi�imiz Kitap Okuma Kamp�m�z bu y�lda ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kitap-okuma-kampi-subat-16_H83.html Tue, 02-02-2016 16:32 CET 11. Kuran Halkalar� Bulu�mas� 11. Kuran Halkalar� Bulu�mas� �mam Hatip - Mehmet Sena �elik hocam�z�n anlat�m� Araf Suresi 181-188 ayetleri konusu ile bu hafta Cuma ak�am� saat: 8.30da siz de�erli Kuran a��klar�n� bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 11-kuran-halkalari-bulusmasi_H82.html Wed, 06-01-2016 12:49 CET Ensar�n Sancaktar� - Sad Bin Ubade 12. �rnek Nesil Konferanslar�ndan Ensar�n Sancaktar� - Sad Bin Ubade konusuyla E�itimci Halil Kara hocam�z�n sunumu ile bu hafta Cumartesi ak�am� saat: 8.30da ger�ekle�ecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ensarin-sancaktari-sad-bin-ubade_H79.html Wed, 30-12-2015 13:15 CET Tefsir Usul� - Vahiy Nedir? Hasan Haf�zo�lu hocam�z�n sunumuyla ger�ekle�ecek Tefsir Usul� derslerimizin 4.s� Vahiy Nedir? konusu ile bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da t�m dostlar�m�z� bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-vahiy-nedir-_H78.html Mon, 14-12-2015 12:43 CET Temsilcilerin Temsilcisi - Esad Bin Z�rare 11. �rnek Nesil Konferanslar�ndan Temsilcilerin Temsilcisi - Esad Bin Zurare konusuyla E�itimci Halil Kara hocam�z�n sunumu ile bu hafta Cumartesi ak�am� saat: 8.30da ger�ekle�ecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler temsilcilerin-temsilcisi-esad-bin-zurare_H77.html Tue, 08-12-2015 12:53 CET Tefsir Usul� - Mekki ve Medeni Kuran Hasan Haf�zo�lu hocam�z�n sunumuyla ger�ekle�ecek Tefsir Usul� derslerimizin 3.s� Mekki ve Medeni Kuran konusu ile bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da t�m dostlar�m�z� bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-mekki-ve-medeni-kuran_H76.html Tue, 01-12-2015 13:57 CET 10. Kuran Halkalar� Bulu�mas� - Kemal G�nhan 2015 - 2015 Kuran Halkalar� Bulu�malar�ndan 10.su bu Cuma ak�am� saat: 8.30daDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 10-kuran-halkalari-bulusmasi-kemal-gunhan_H75.html Wed, 18-11-2015 20:08 CET Seminer - Gen�lik Ve �lim / Muhammed Yaz�c� Gen�lik Ve �lim konulu konferansa arkada�lar�n�za beraber bekleriz. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler seminer-genclik-ve-ilim-muhammed-yazici_H72.html Wed, 18-11-2015 11:17 CET �mmetin Emini - Ebu Ubeyde Bin Cerrah 10. �rnek Nesil konferanslar�ndan �mmetin Emini - Ebu Ubeyde Bin Cerrah konusu Halil Kara hocam�z�n sunumu ile bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ummetin-emini-ebu-ubeyde-bin-cerrah_H71.html Mon, 16-11-2015 15:02 CET Ulustan �mmete Yeniden �nk�lab seminerini ger�ekle�tirdik 14 Kas�m 2015 Cumartesi ak�am� Hamza T�rkmen hocam�z�n sunumu ile Ulustan �mmete Yeniden �nk�lab konusu ile derne�imizde ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ulustan-ummete-yeniden-inkilab-seminerini-gerceklestirdik_H70.html Thu, 12-11-2015 10:47 CET Ulustan �mmete Yeniden �nk�lab - Hamza T�RKMEN Ulustan �mmete Yeniden �nk�lab - Hamza T�RKMENDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ulustan-ummete-yeniden-inkilab-hamza-turkmen_H69.html Wed, 04-11-2015 13:13 CET Tefsir Usul� - Tertip Hasan Haf�zo�lu hocam�z�n sunumuyla ger�ekle�ecek Tefsir Usul� derslerimizin 2.si Tertip konusu ile bu hafta Cumartesi ak�am� 8.30da t�m dostlar�m�z� bekliyoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-tertip_H66.html Wed, 04-11-2015 13:09 CET 2015 Kurban Kesim Organizasyonu �lkad�m Derne�inin 24 Eyl�l 2015 Per�embe (Bayram�n 1. g�n�) Hikmet Vakf� - Kar�nca Derne�i - �lkad�m Derne�i ile ortakla�a d�zenledi�i Alibeyk�y Kurban OrganizasyonuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2015-kurban-kesim-organizasyonu_H65.html Sat, 31-10-2015 11:06 CET D�nyevile�me konulu seminerimizi ger�ekle�tirdik Sultanahmet Camii emekli �mam� Emrullah Hatipo�lu hocam�z�n sunumu ile D�nyevile�me konulu seminerimizi Esenyurt Nikah Saray�nda ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dunyevilesme-konulu-seminerimizi-gerceklestirdik_H64.html Mon, 26-10-2015 18:26 CET Emrullah HAT�PO�LU Sultanahmet camii emekli imam� Emrullah HAT�PO�LU 30 Ekim 2015 Cuma Saat: 20.00da Esenyurt Nikah Saray�nda D�nyevile�me ad�nda bir seminer verecektir. Bu seminerimize ailece davetlisinizDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler emrullah-hatipoglu_H63.html Sat, 24-10-2015 11:35 CEST Seminere Davet E�itimci - R�dvan DALMI� hocam�z�n sunaca�� bu ak�am saat: 20.30da ger�ekle�ecek seminere t�m dostlar�m�z davetlidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler seminere-davet_H62.html Fri, 16-10-2015 13:55 CEST �rnek Nesil - Zeyd Bin Sabit �rnek Nesil 2015 - 2016 Konferanslar Serisinin 9. Konferans� Ara�t�rmac� - Yazar Halil Kara Hocam�z�n G�zetiminde Bu Hafta Cumartesi Ak�am 8.30da Ba�l�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ornek-nesil-zeyd-bin-sabit_H61.html Wed, 14-10-2015 12:39 CEST C�v�lt� �ocuk K�� Okulu C�v�lt� �ocuk Kul�b� 7-14 Ya� K�z ve Erkek �ocuklar� ��in Cumartesi Dersleri Ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler civilti-cocuk-kis-okulu_H60.html Wed, 07-10-2015 15:37 CEST Tefsir Usul� - N�zul Sebebi Tefsir Usul� dersleri ba�l�yor!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler tefsir-usulu-nuzul-sebebi_H59.html Wed, 07-10-2015 15:07 CEST Kitap Okuma Kampanyas� Ayetlerin �����nda Derne�imizde Kitap Okuma Kampanyas� ba�lat�yoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kitap-okuma-kampanyasi_H58.html Wed, 07-10-2015 14:53 CEST De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i E�itim Program� De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i E�itim Program� kay�tlar� devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler degisen-toplumda-kadin-kimligi-egitim-programi_H57.html Tue, 29-09-2015 15:39 CEST 9. Kuran Halkalar� Bulu�mas� - �brahim Ko� 9. Kuran Halkalar� Bulu�mas� - �brahim Ko�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 9-kuran-halkalari-bulusmasi-ibrahim-koc_H56.html Sat, 05-09-2015 11:44 CEST Yard�meli Kurban Haz�rl�klar�n� Tamamlad� Yard�meli Derne�i bu Kurban d�neminde de Kurbanlar�n�z� muhta�lara ula�t�rmaya devam edecek. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yardimeli-kurban-hazirliklarini-tamamladi_H55.html Tue, 01-09-2015 17:25 CEST Akabe Gen�lik Esenyurt - Gen�lik Kamp� 2015 Slayt� Medya birimimiz A�ustos ba��nda Karab�k Ovac�kta yapt���m�z 6. Geleneksel Gen�lik Kamp�nda elde etti�imiz g�r�nt�lerden bir video haz�rlad�. �imdi sizleri bu e�siz videoyla ba� ba�a b�rak�yoruz keyifli seyirlerDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler akabe-genclik-esenyurt-genclik-kampi-2015-slayti_H54.html Fri, 28-08-2015 19:01 CEST Deri Ba���� �lkad�m Derne�i olarak bu g�ne kadar sizlerin destekleri ve dualar� ile faaliyetlerimizi s�rd�rmekteyiz. Bundan sonrada sizlerin maddi ve manevi destekleriniz ile faaliyetlerimizi s�rd�rmeye �al��aca��z in�allah.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler deri-bagisi_H51.html Wed, 12-08-2015 14:09 CEST 6. Geleneksel Gen�lik Kamp� 2015 6. Geleneksel Gen�lik Kamp� 2015Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 6-geleneksel-genclik-kampi-2015_H50.html Mon, 20-07-2015 15:23 CEST Bu Tatilde �lkad�mday�z - 2015 Kapan�� Program� Bu Tatilde �lkad�mday�z - 2015 Kapan�� Program�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bu-tatilde-ilkadimdayiz-2015-kapanis-programi_H48.html Mon, 20-07-2015 14:58 CEST Yaz Etkinli�i 2015 - Afetlere Haz�rl�k Tatbikat� Yaz Etkinli�i 2015 - Afetlere Haz�rl�k Tatbikat�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yaz-etkinligi-2015-afetlere-hazirlik-tatbikati_H47.html Mon, 13-07-2015 10:19 CEST Taziye Y�NET�M KURULU BA�KANIMIZ KEMAL G�NHAN VE �YELER�M�Z M�TAT G�NHAN H�SEY�N G�NHAN BEYEFEND�LER�N MUHTEREM DAYILARI HAKKIN RAHMET�NE KAVU�MU�TURDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler taziye_H46.html Mon, 06-07-2015 18:25 CEST Kumanya Da��t�m�n� Ger�ekle�tirdik Yard�meli Derne�ine gelen ba���lar ile olu�turulan kumanya paketlerini Ilkad�m Derne�i olarak b�lgemizde da��t�m�n� ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kumanya-dagitimini-gerceklestirdik_H44.html Sun, 05-07-2015 14:52 CEST Geleneksel �ftar�m�z� Ger�ekle�tirdik �lkad�m Derne�i olarak Geleneksel olarak d�zenledi�imiz �ftar program�m�z� Esenyurt Nikah Saray�nda ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler geleneksel-iftarimizi-gerceklestirdik_H43.html Sun, 05-07-2015 13:52 CEST Banglade�de �ftar Sofras� Yard�meli Derne�i arac�l��� ile Banglade�de Ilkad�m Derne�i olarak bir iftar sofras� kurduk. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bangladesde-iftar-sofrasi_H42.html Sat, 04-07-2015 19:48 CEST Geleneksel �ftar Program� Geleneksel olarak d�zenledi�imiz �ftar Program�na davetlisiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler geleneksel-iftar-programi_H41.html Sun, 28-06-2015 11:00 CEST Sahur Program� Gen� karde�lerimizle birlikte G�rp�narda Sahur program� yapt�k. Galip ve Ali Osman a�abeyimizin sohbeti e�li�inde �aylar�m�z� yudumlad�k. Top oynad�k oyunlar oynad�k ve ard�ndan sahurumuzu yapt�k. Karpuzda getirmi�tik ama kesmeyi unuttuk. �zg�n�z.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler sahur-programi_H40.html Wed, 08-10-2014 11:36 CEST 1. Kuran Bulu�mas� Hakan Sar�han 1. Kuran Bulu�mas� Hakan Sar�han�n sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler -1-kuran-bulusmasi-hakan-sarihan_H38.html Wed, 24-06-2015 11:23 CEST 8. Kuran Bulu�mas� Mehmet Sena �elik 8. Kuran Bulu�mas� Mehmet Sena �elikin sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler -8-kuran-bulusmasi-mehmet-sena-celik_H37.html Fri, 19-06-2015 15:53 CEST Yaz Kursunda 1 Haftay� Geride B�rakt�k �lk g�n k���k karde�lerimiz birbirleriyle ve hocalar�yla tan��t�lar. T�m karde�lerimiz �lkokul Erkekler �lkokul K�zlar Ortaokul Erkekler ve Ortaokul k�zlar olmak �zere 4 s�n�fa ayr�ld�lar. Birinci hafta etkinlik a��rl�kl� faaliyetler yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler yaz-kursunda-1-haftayi-geride-biraktik_H36.html Wed, 17-06-2015 18:59 CEST Ramazanda �lkad�mday�z Bizleri bir Ramazan ay�na daha kavu�turan Rabbimize ��k�rler olsun. Bu Ramazan ay� boyunca derne�imizde erkeklere y�nelik teravih namaz� eda edilecektir ayr�ca herg�n sabah saat: 10.00da han�mlara y�nelik mukabelemizde ba�lam��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ramazanda-ilkadimdayiz_H35.html Fri, 22-05-2015 19:30 CEST Seminer - Kuran Ve Gen�lik Akabe Gen�lik Esenyurt olarak Kuran ve Gen�lik seminerini ger�ekle�tirdik. Seminere konu�mac� olarak Fehmi Ge�en a�abeyimiz kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler seminer-kuran-ve-genclik_H34.html Sun, 15-02-2015 19:30 CET Bulu�ma - S�ra Gecesi Gen� karde�lerimizle birlikte S�ra Gecesi d�zenledik. �i�k�fteler lahmacunlar �ay saz t�rk� ezgi ve sohbet.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bulusma-sira-gecesi_H33.html Sat, 13-06-2015 19:30 CEST �rnek Nesil - Kapan�� Program� E�itimci Halil Kara hocam�zla yapt���m�z �rnek Nesil seminerlerinin kapan�� program� yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler ornek-nesil-kapanis-programi_H32.html Mon, 15-06-2015 13:30 CEST Dr. Mehmet �elen - �slamda Az�nl�k Ve �o�unluk �slam�n Y�netim Anlay��� seminerlerinin sonuncusu �slamda Az�nl�k Ve �o�unluk konusuyla ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler dr-mehmet-celen-islamda-azinlik-ve-cogunluk_H31.html Sat, 13-06-2015 13:57 CEST Bu Tatilde �lkad�mday�z! �kad�m Derne�i C�v�lt� �ocuk kul�b� olarak 2015 D�nemi 7 - 14 ya� K�z ve Erkek �ocuklar�na y�nelik yaz etkinli�imiz 15 Haziran - 10 Temmuz tarihleri aras�nda 4 Hafta �eklinde ger�ekle�ecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler bu-tatilde-ilkadimdayiz_H29.html Wed, 22-04-2015 12:30 CEST Sesimi Duyuyor Musun? - Fatmanur Kutay De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i seminerlerinin 2015 y�l�ndaki 4. semineri E�itimci Fatmanur Kutay�n kat�l�m�yla ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler sesimi-duyuyor-musun-fatmanur-kutay_H28.html Wed, 08-04-2015 12:30 CEST �leti�im Etkile�im Ve Yans�malar� Fatmanur Kutay De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i seminerlerinin 2015 y�l�ndaki 3. semineri E�itimci Fatmanur Kutay�n kat�l�m�yla ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler iletisim-etkilesim-ve-yansimalari-fatmanur-kutay_H27.html Thu, 01-01-1970 01:00 CET Anne E�itimin Neresinde? - Halil Aykut De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i seminerlerinin 2015 y�l�ndaki 2. semineri E�itimci Halil Aykutun kat�l�m�yla ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler anne-egitimin-neresinde-halil-aykut_H26.html Mon, 11-05-2015 12:30 CEST E�itim Bir �htiya� M�d�r? - Halil Aykut De�i�en Toplumda Kad�n Kimli�i seminerlerinin 2015 y�l�ndaki ilk semineri E�itimci Halil Aykutun kat�l�m�yla ger�ekle�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler egitim-bir-ihtiyac-midir-halil-aykut_H25.html Fri, 06-02-2015 18:32 CET Kamplar - Kitap Okuma Kamp� De�erli bir a�abeyimizin bize 4 g�nl���ne verdi�i �stanbul Karaa�a�taki evinde Kitap Okuma Kamp�m�z� ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kamplar-kitap-okuma-kampi_H24.html Fri, 15-08-2014 18:23 CEST Kamplar - 5. Geleneksel Gen�lik Kamp� Geleneksel hale getirdi�imiz gen�lik kamp�m�z� bu sene K�rklareli K�y�k�yde yapt�k. Toplam 3 g�n s�ren kamp�n bu seneki konusu kamp�n ad�ndan da anla��ld��� gibi karde�likti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler kamplar-5-geleneksel-genclik-kampi_H23.html Thu, 11-06-2015 22:39 CEST 2014 Kurban Kesim Organizasyonu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2014-kurban-kesim-organizasyonu_H21.html Tue, 15-10-2013 22:30 CEST 2013 Kurban Kesim Organizasyonu 2013 Kurban Kesim OrganizasyonuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2013-kurban-kesim-organizasyonu_H20.html Thu, 11-06-2015 22:09 CEST 7. Kuran Bulu�mas� - Murat Ayar 7. Kuran Bulu�mas� Murat Ayar�n sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 7-kuran-bulusmasi-murat-ayar_H16.html Thu, 11-06-2015 22:07 CEST 6. Kuran Bulu�mas� - �emsettin �zdemir 6. Kuran Bulu�mas� �emsettin �zdemirin sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 6-kuran-bulusmasi-semsettin-ozdemir_H15.html Thu, 11-06-2015 21:58 CEST 5. Kuran Bulu�mas� - Hasan Uluman 5. Kuran Bulu�mas� Hasan Uluman�n sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 5-kuran-bulusmasi-hasan-uluman_H14.html Thu, 11-06-2015 21:56 CEST 4. Kuran Bulu�mas� - Nihat Bengisu 4. Kuran Bulu�mas� Dr. Nihat Bengisunun sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 4-kuran-bulusmasi-nihat-bengisu_H13.html Thu, 11-06-2015 21:49 CEST 3. Kuran Bulu�mas� - Mehmet Hakan Din� 3. Kuran Bulu�mas� Mehmet Hakan Din�in sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 3-kuran-bulusmasi-mehmet-hakan-dinc_H12.html Sat, 08-11-2014 19:30 CET 2. Kuran Bulu�mas� - Hasan Haf�zo�lu 2. Kuran Bulu�mas� Yazar Hasan Haf�zo�lunun sunumuyla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 2-kuran-bulusmasi-hasan-hafizoglu_H11.html Tue, 09-06-2015 17:00 CEST 11. Geleneksel �ocuk ��leni �lkad�m Derne�i C�v�lt� �ocuk Kul�b� olarak her y�l K�� E�itimi d�zenliyoruz. Bu y�lki e�itimler sonunda e�itime kat�lan k���k karde�lerimizle birlikte 11. Geleneksel �ocuk �enli�ini ger�ekle�tirdik.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler 11-geleneksel-cocuk-soleni_H10.html Thu, 11-06-2015 18:10 CEST �slamda Az�nl�k Ve �o�unluk Dr. Mehmet �elen ile her ay yapt���m�z �slam�n Y�netim Anlay��� seminerlerinin sonuncusu �slamda Az�nl�k Ve �o�unluk konulu ders 13 Haziran Cumartesi g�n� saat: 20:30da ger�ekle�tirilecektir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> Haberler islamda-azinlik-ve-cogunluk_H9.html